top of page

Portfolio - Food

 Makai Land and Seascapes

He kanaka ke ʻaihue ʻalā, 12x9, $325
Hala Inlet, 11x14, $350
Kolekole Waterfall 9x12, $325
Sunset at ʻApua Point, 14x11, $400
Ocean Lei, 12x9, $325
Hala by the Bay, 12x9, $325
Hapuna Beach, 12x9, $300
Hapuna Cove, 9x12, $325
Behind the Breakwater, 12x9, $325
Kalapana Coast, 12x9, $325
Chocolate Sea at Kēōkea, 9x12, $325
Ka Ehu o Ke Kai, 12x9, $325
The Road Home 16x12, $450
Niu Crossing At Kalapana,12x16, $450
Stories from the Pōhaku, 14x11,$350
Nani Kehena, 14x11, $350
Waiʻuli, 12x9, $325
Niu by the Pool, Pōhue, $375
Pepe'ekeo Coast, 12x9, $325
Ke Kai Malino a o Kona, 12x9, $325
Mokuola, 12x9, $325
Leleʻiwi Nocturne, 12x9, $300
Behind the Ironworks, 9.75x12, $325
Ala Heiau, 12x9, $325
ʻApua Point, 12x9, $325
Nani Waialea, 9x12, $300
Laupāhoehoe Pali, 11x14, $325
Kolekole Beach, 9x12, $325
Before They Arrived..,14x11, $350
bottom of page